Kopiowanie zdjęć z aparatu cyfrowego do komputera

Film przedstawia sposoby kopiowania zdjęć z aparatu cyfrowego na twardy dysk komputera.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida