Korpuskularna budowa materii

Zadaniem uczniów jest udowodnienie hipotezy o korpuskularnej budowie materii. Uczniowie pracują z podręcznikiem i wykonują doświadczenia. Scenariusz jest czwartą częścią cyklu lekcji „W świecie materii”.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida