"Kowal" Leopolda Staffa jako próba przełamania tendencji schyłkowych w literaturze Młodej Polski

Lekcja ma na celu przeprowadzenie analizy wiersza "Kowal" Leopolda Staffa. Uczniowie w dyskusji usiłują odpowiedzieć na pytanie, czy prądy filozoficzne i kulturowe oraz moda mogą mieć wpływ na postawę człowieka.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.