„Król Roger” Karola Szymanowskiego

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z postacią Karola Szymanowskiego – kompozytora XX wieku. Przedstawienie najważniejszych dzieł kompozytora i omówienie nowych elementów muzycznych, zastosowanych w jego utworach. Wskazanie stylistycznych cech charakterystycznych dla twórczości Szymanowskiego. Omówienie tematyki i problematyki opery „Król Roger” oraz wskazanie środków zastosowanych w dziele. Percepcja i analiza opery.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida