Kroniki jako literackie świadectwo zamierzchłej przeszłości

Lekcja wprowadza w tematykę dziejopisarstwa. Uczniowie poznają podstawowe informacje dotyczące najsłynniejszych średniowiecznych kronik polskich.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.