Ksylen-p - karta charakterystyki

Ksylen-p - szczegółowa charakterystyka niebezpiecznej substancji (skład, postępowanie z substancją, pierwsza pomoc).

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida