Kształtowanie się nowego układu sił na świecie w latach 1945-1953. Zimna wojna

Lekcja dotyczy sytuacji panującej na świecie w latach 1945-1953. Omówione zostają: doktryna Trumana, plan Marshalla, powstanie państw niemieckich, zimna wojna.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.