Kto to jest drapieżnik? - scenariusz lekcji

Celem scenariusza jest:

  • przedstawienie charakterystyki zwierząt będących drapieżnikami
  • przedstawienie przystosowania ptaków drapieżnych do zdobywania pokarmu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.