Łączność, czyli szybki i łatwy dostęp do informacji

Zajęcia poświęcone są zagadnieniom z działu programowego Usługi. Zakres treści obejmuje rodzaje usług świadczonych przez łączność. Na zajęciach kształcona jest umiejętność pracy w grupie. Metody pracy na lekcji: karty pracy, praca z podręcznikiem i mapą.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida