Łańcuch pokarmowy i sieć pokarmowa

Materiał składa się z sekcji: "1. Łańcuch pokarmowy", "2. Sieć pokarmowa", "Podsumowanie", "Słowniczek", "Zadania". W materiale zdefiniowano pojęcia łańcuch pokarmowy i sieć pokarmowa oraz podano przykłady i określono rolę producentów, konsumentów oraz destruentów w przyrodzie. Zwrócono uwagę na istotne różnice między cudzożywnością a samożywnością.

Materiał zawiera 9 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 6 ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Zastosowano zadania wielokrotnego wyboru, typu prawda - fałsz oraz teksty z lukami.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "destruent", "konsument", "łańcuch pokarmowy", "producent", "sieć pokarmowa"

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida