Lekcja 1. Przedsiębiorstwo społeczne – zysk czy strata?

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Biznes i zarządzanie
Podstawy przedsiębiorczości
Udostępnij

Cele ogólne

  • poznanie podstawowej wiedzy dotyczącej ekonomii społecznej, ekonomii solidarnej oraz przedsiębiorstw społecznych jako przynoszących społeczną wartość dodaną,
  • kształtowanie postawy społecznej solidarności i odpowiedzialności w życiu gospodarczym.