Lekcja video. Reportaż La cité des enfants

Szkoła ponadpodstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Na lekcji wykorzystano nagrania video. Uczniowie poszerzają słownictwo, ćwiczą umiejętność słuchania, poznają zdobycze cywilizacyjne i wynalazki techniczne.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida