Liczby rzeczywiste

Schemat zawiera strukturę podziału liczb rzeczywistych (należy zwrócić uwagę uczniom, że w polu między liczbami wymiernymi i niewymiernymi można jedynie wpisac symbol zbioru pustego). Uczniowie maja podane w polach tekstowych kilkanaście liczb. Pracując w edytorze Word przenoszą te liczby do właściwych zbiorów. Gotową, sprawdzoną i prawidłową planszę formatują i drukują, wcześniej zapisując w pliku.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida