Liczymy prawdopodobieństwa (metoda drzewek)

Schemat, w którym uczniowie poznają sposób liczenia prawdopodobieństwa zdarzeń losowych przy losowaniu ze zwracaniem i bez zwracania. Będą mogli w oparciu o ten schemat rozwiązywać inne zadania.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.