Little Red Riding Hood II – Infinitive of Purpose

Szkoła podstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Test sprawdzający rozumienie zastosowania Infinitive of Purpose. Poziom średnio zaawansowany.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida