Living as a plant and death

Liceum ogólnokształcące i technikum
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Karta pracy ucznia będąca dodatkiem do scenariusza przygotowanego do realizacji w trakcie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów ze strukturą krótkiej rozprawki o problemie, jakim jest wybór pomiędzy życiem jako „roślina” a śmiercią oraz ze słownictwem związanym z tym tematem. Praca z tekstem czytanym umożliwia poznanie ciekawych, różnorodnych i często spotykanych sformułowań, a dalsze ćwiczenia pomagają rozbudować ich zasób. Przygotowanie do dyskusji, prowadzonej pod koniec lekcji, ma na celu zebranie odpowiedniego słownictwa, które pomoże uczniom wyrazić własną opinię na omawiany temat.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida