Llama trekking – ćwiczenia w czytaniu

Uczniowie ćwiczą sprawności mówienia i czytania o pogodzie i podróżowaniu. Opisują pogodę i powtarzają kluczowe słowa z nią związane, ćwiczą czytanie ze zrozumieniem i ustne streszczanie tekstu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.