Look like a drowned rat - Idioms 6

Scenariusz przygotowany do realizacji w trakcie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów ze zwrotami bardzo urozmaicającymi wypowiedzi - idiomami.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida