Ludowe instrumenty muzyczne

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "Ludowe instrumenty muzyczne". Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z podstawowymi, ludowymi instrumentami muzycznymi. Wskazanie występowania tych instrumentów w konkretnych kapelach ludowych oraz przedstawienie ich budowy. Zapoznanie uczniów z funkcjami, jakie pełnią instrumenty ludowe oraz z ich podstawowym podziałem na: hordofony, aerofony i idiofony. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, które uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida