Ludzie bezdomni. Kierunki interpretacji

Starter: 

 • fotografia współczesna: sosna na skale; zapowiedź analizy cech stylu Żeromskiego ("żeromszczyzny"); polecenie odwołujące się do wiedzy ucznia; 

Rozdział: Ludzie bezdomni – powieść młodopolska

 • dwa ćwiczenia otwarte; dwa ćwiczenia interaktywne dotyczące powieści; 

Rozdział: Żeromski – poeta prozy

 • cztery fragmenty powieści Żeromskiego;

Rozdział: Zadania

 • cztery polecenia dotyczące powieści (stylistyka opisów pejzaży natury; pejzaż wywnętrzy); nasycenie liryzmem opisów przeżyć wewnętrznych bohatera; 

Rozdział: Ludzie bezdomni – naturalizm, symbolizm, impresjonizm

 • narracja w powieści; Artur Hutnikiewicz Żeromski (fragment); pięć ćwiczeń otwartych; jedno ćwiczenie interaktywne; obraz: Aleksander Gierymski, Luwr nocą

Rozdział: Ludzie bezdomni – kierunki interpretacyjne

 • ćwiczenie interaktywne; ćwiczenie otwarte związane z załączonymi dziełami sztuki (Wenus z Milo, Ubogi rybak); cechy powieści młodopolskiej w Ludziach bezdomnych

Rozdział: Ludzie bezdomni – wartości erudycyjne

 • fragment tekstu Artura Hutnikiewicza o przestrzeni w utworach Żeromskiego; ćwiczenie otwarte dotyczące wartościami erudycyjnymi Ludzi bezdomnych;

Rozdział: Twórczość Żeromskiego

 • dwa ćwiczenia otwarte (w tym polecenie wypisania z biogramu Stefana Żeromskiego tytułów jego utworów i rozważenie, czy można zauważyć jakąś szczególną cechę wyróżniającą „symboliczne” i „metaforyczne” tytuły dzieł autora);

Rozdział: Zadaniowo

 • trzy ćwiczenia otwarte (w tym polecenie napisania rozprawki na temat: Idealiści – ludzie szczęśliwi czy postaci tragiczne); ćwiczenie interaktywne słowa‑klucze.

Bibliografia:

 • Źródło: Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni, Warszawa 1976, s. 161.
 • Źródło: Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni, Warszawa 1976, s. 39.
 • Źródło: Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni, Warszawa 1976, s. 125.
 • Źródło: Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni, Warszawa 1976, s. 162.
 • Źródło: Artur Hutnikiewicz, Żeromski, Warszawa 2000, s. 233.
 • Źródło: Artur Hutnikiewicz, Żeromski, Warszawa 2000, s. 399.