Łzy w sercu

Starter:

  • współczesna fotografia: jesienny las we mgle; jesienne krajobrazy jako pejzaże duszy w poezji przełomu XIX i XX wieku; polecenia odwołujące się do wiedzy ucznia; 

Rozdział: Zadania

  • obraz: Paul Gauguin, Pejzaż; cztery ćwiczenia otwarte; 

Rozdział: Deszcz jesienny

  • informacje o życiu i twórczości Leopolda Staffa; Leopold Staff „Deszcz jesienny”; ćwiczenie interaktywne i sześć ćwiczeń otwartych związanych z interpretacją i analizą wiersza; dwa polecenia;

Rozdział: Konteksty

  • obraz: Gustave Courbet, Portret Paula Verlaine'a; ogólne informacje o Verlaine; tekst i nagranie audio: Paul Verlaine „Piosenka jesienna”; jedno polecenie, sześć ćwiczeń otwartych dotyczących interpretacji wiersza; tekst i nagranie audio: Paul Verlaine „Łzy padają w serce moje”; trzy ćwiczenia otwarte związane z analizą i interpretacją wiersza; jedno polecenie;

Rozdział: Preteksty

  • informacje o twórczości Edvarda Muncha, jedno polecenie, pięććwiczeń otwartych dotyczących obrazów ”; 

Rozdział: Zadaniowo

  • jedno polecenie; ćwiczenie interaktywne słowa klucze.

Bibliografia:

  • Źródło: Leopold Staff, Deszcz jesienny, [w:] Poezje, Lublin 1986, s. 43–44.
  • Źródło: Paul Verlaine, Łzy padają w serce moje, [w:] Wybór poezji, tłum. Bronisława Ostrowska, Wrocław 1980, s. 70–71.
  • Źródło: Paul Verlaine, Piosenka jesienna, [w:] Wybór poezji, tłum. Leopold Staff, Wrocław 1980, s. 15–16.