Mali artyści w plenerze - pakiet edukacyjny (3,4,5-latki)

Obszar podstawy programowej: 9. Wychowanie przez sztukę- różne formy plastyczne.
Blok tematyczny: Odkrywam świat nie tylko pędzlem.

 

Scenariusz zajęć z dziećmi w grupie zróżnicowanej wiekowo (3-latki, 4-latki, 5-latki). W trakcie zajęć dzieci uczą się wykorzystania różnych materiałów podczas malowania farbami. Rozwijana jest percepcja wzrokowa i słuchowa, wyobraźnia, kreatywność, pewność siebie, umiejętność współpracy, wrażliwość dotykowa. Dzieci wdrażają się do współpracy z innymi oraz pomocy kolegom. Biorą również udział w zabawach ruchowych, posługują się mimiką, gestem, uczą się przestrzegania ustalonych zasad i reagowania na umówione sygnały.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.