Malowanie palcami

Dzieci eksperymentują, łącząc barwy podstawowe – uczą się uzyskiwać z nich barwy pochodne. Mają bezpośredni kontakt z barwnikami – malują palcami, ćwiczą malowanie linii różnej grubości, dowiadują się, jak można wykorzystać technikę stemplowania.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida