Metoda i struktura etyki

Karta pracy ucznia przeznaczona do  realizacji tematu "Metoda i struktura etyki", którego celem jest zapoznanie uczniów z metodą oraz strukturą etyki jako nauki. Lekcja omawia następujące zagadnienia: przedmiot etyki – sposób poznania a sposób bytowania, poznanie powinności a struktura etyki, naczelna zasada etyczna, poznanie słuszności, realność powinności. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, jakie uczeń powinien sobie przyswoić po przeprowadzonej lekcji.