Metoda i struktura etyki

Karta pracy ucznia przeznaczona do  realizacji tematu "Metoda i struktura etyki", którego celem jest zapoznanie uczniów z metodą oraz strukturą etyki jako nauki. Lekcja omawia następujące zagadnienia: przedmiot etyki – sposób poznania a sposób bytowania, poznanie powinności a struktura etyki, naczelna zasada etyczna, poznanie słuszności, realność powinności. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, jakie uczeń powinien sobie przyswoić po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida