Metody przeszukiwania zasobów Internetu

Materiał na temat poszukiwania treści w internecie. Informacje dotyczą wyszukiwarek internetowych, w tym przeznaczonych dla dzieci (Lupiko, Mamuu). Grafika przedstawia loga przykładowych wyszukiwarek, a materiał filmowy prezentuje przeszukiwanie zasobów Internetu z pomocą wyszukiwarek.Materiał zawiera dwa ćwiczenia.

Zasób przedstawia co to są katalogi internetowe, co zawierają, dlaczego ułatwiają wyszukiwanie informacji.
Materiał zawiera zrzuty dwóch stron internetowych:
www.13tka.com
katalog portalu Onet

Zasób zawiera definicję portalu internetowego, przykłady portali edukacyjnych oraz jedno polecenie z nimi związane.

Podsumowanie informacji na temat portali internetowych, definicja wortalu.

Materiał zawiera informacje, jak można skopiować tekst lub grafikę z Internetu oraz film mówiący o sposobach korzystania z zasobów tekstowych i graficznych Internetu.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida