Metody rozdzielania mieszanin

Zapoznanie uczniów ze sposobami rozdzielania mieszanin jednorodnych i niejednorodnych

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida