Między słowami

Pakiet składa się ze scenariusza zajęć i filmu. W trakcie zajęć uczniowie utrwalają pojęcia znaku i systemu znaków, przeprowadzają analizę inscenizacji - pantomimy, opisują różne funkcje znaku i możliwości jego interpretacji. Film to scenka pantomimiczna pozwalająca na analizę znaków oraz ich funkcji w sytuacji społecznej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida