Strona główna Między snem a jawą. Świat Don Kichota M. Cervantesa
Powrót

Między snem a jawą. Świat Don Kichota M. Cervantesa

Scenariusz dotyczy zajęć z języka polskiego. Uczniowie interpretują słowa z tematu lekcji "między jawą a snem". Na podstawie "Słownika pisarzy" i lektur uczniowie redagują krótką notatkę na temat życia i twórczości M. Cervantesa. Pracując w grupach, dokonują charakterystyki zewnętrznej bohatera oraz świata w utworze. Następnie otzrymują tekst piosenki współczesnego zespołu młodzieżowego OlsenFu "Między jawą a snem". Interpretują, w jakim znaczeniu zostały użyte słowa z tytułu piosenki oraz, w jaki sposób odnosi się ten frazeologizm do postawy bohatera Cervantesa. W końcowym etapie uczniowie w swobodnych wypowiedziach zastanawiają się nad występowaniem we współczesnym świecie postaw podobnych do zachowania Don Kichota.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.