Strona główna Mieszaniny niejednorodne
Powrót

Mieszaniny niejednorodne

Na tablicy zdefiniowano pojęcie mieszaniny niejednorodnej oraz przedstawiono przykłady mieszanin niejednorodnych, spotykanych w życiu codziennym. Dla każdego przykładu wskazano sposób (lub sposoby) rozdzielenia.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.