Mieszkamy w Europie

Pakiet składa się ze senariusza 45-minutowych zajęć i filmu. W trakcie zajęć dzieci utrwalają wiedzę na temat tego, co to znaczy mieszkać w Polsce i Europie; zajęcia przewidują pracę w grupach, quiz oraz projekcję filmu wymagającego zaangażowania uczniów. Film to animacja przedstawiająca znane legendy różnych miast Polski. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie, o jakich miastach mówi narrator.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida