Miłość aż po grób. Mit o Orfeuszu i Eurydyce

Scenariusz wprowadzający wiadomości o mitach. Przedstawia sposób omówienia historii Orfeusza i Eurydyki, nawiązuje do poematu „Orfeusz i Eurydyka”, podkreśla uniwersalizm mitów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida