Strona główna Mobile fever - ćwiczenia w czytaniu
Powrót

Mobile fever - ćwiczenia w czytaniu

Uczniowie doskonalą sprawność czytania i mówienia oraz znajomość zerowego i pierwszego okresu warunkowego. Ćwiczą umiejętność dyskusji, rozmawiając o telefonach komórkowych. Przygotowują się do egzaminu maturalnego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.