Modele kolorów

Materiał przedstawia zagadnienia związane z tworzeniem własnej palety kolorów i balansem kolorów.

Materiał zawiera 8 fotografii stanowiących materiał do 6 ćwiczeń, w tym 5 interaktywnych oraz 2 filmy (dodawanie kolorów do palety). Ćwiczenie interaktywne prezentuje możliwość uzyskania dowolnego koloru, wykorzystując czerwony, niebieski i zielony.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "Model RGB", "Model CMYK", "Model HSV"

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida