Modele Wacka

Szkoła podstawowa IV-VIII
Informatyka
Udostępnij

Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów. Zadanie z rozwiązaniem.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.