Modułowy program nauczania wychowania fizycznego dla III i IV etapu edukacji

Program nauczania wychowania fizycznego oparty na współczesnych postulaty nauk o wychowaniu fizycznym, a w szczególności:

  • repedagogizacji wychowania fizycznego (Macieja Demela),
  • równowagi pomiędzy kształceniem fizycznym a wychowaniem fizycznym (Henryka Grabowskiego),
  • rzeczywistego związku pomiędzy treściami edukacji a treściami życia człowieka (Andrzeja Pawłuckiego),
  • faktycznego, a nie werbalnego zaangażowania nauczycieli w sprawy zdrowia uczniów (Andrzeja Krawańskiego),
  • rozwijania umiejętności życiowych uczniów w ramach wychowania fizycznego (Barbary Woynarowskiej),
  • wykorzystania edukacyjnego potencjału koncepcji „sprawności powiązanej ze zdrowiem” (health related fitness; Wiesława Osińskiego)

Program nauczania został nagrodzony w III edycji konkursu, ogłoszonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na modelowe programy nauczania zgodne z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Program wykorzystuje środki multimedialne oraz materiały edukacyjne dostępne na portalu Scholaris.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida