Modyfikowanie tekstów

Materiał zawiera tekst opisujący sposób zaznaczania fragmentów dokumentu (wyraz, wiersz, akapit, zdanie, cały tekst) w różnych edytorach.

Zasób zawiera informacje o operacjach na zaznaczonym bloku tekstu, 2 ćwiczenia interaktywne, do jednego z nich dołączone są zrzuty ekranu ukazujące gdzie w edytorach tekstu znajdują się polecenia: Wytnij, Kopiuj, Wklej.

Powtórzenie najważniejszych informacji o tym, jak działają do zaznaczonego fragmentu tekstu, polecenia Wytnij, Kopiuj, Wklej.

Zasób zawiera wyjaśnienie, jak można napisać kilkakrotnie ten sam fragment tekstu za pomocą kopiowania i wklejania.

Zasób zawiera 2 ćwiczenia z poleceniami powielenia tekstu oraz 2 filmy instruktażowe, pokazujące jak można wykonać polecenie w edytorach tekstu Ms Word i Writer.

Zasób zawiera tekst opisujący kopiowanie i wklejanie tekstu z wykorzystaniem menu podręcznego, 2 ćwiczenia (zadania), do pierwszego z nich zamieszczona jest wskazówka oraz film pokazujący jak wykonać żądane operacje.

Zasób zawiera informację o skrótach klawiaturowych, 2 ćwiczenia, w których te skróty należy zastosować oraz film, stanowiący wskazówkę do wykonania ćwiczeń.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida