Moja podroż do starożytności

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Podczas zajęć uczeń nauczy się rozpoznawania wybranych dzieł architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury oraz będzie potrafił opisać ich funkcje i cechy charakterystyczne na tle epoki (posługując się podstawowymi terminami i pojęciami właściwymi dla tych dziedzin sztuki). Lekcję uzupełnia film na temat zabytków kultury.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.