Motyw rozstania w poezji

Uczniowie zastanawiają się, co odczuwają kochający się ludzie, którzy się rozstali. Czytają i interpretują wiersze Adama Mickiewicza „Do M***” i Edwada Stachury „Czas płynie i zabija rany”. Znajdują podobieństwa pomiędzy wierszami, oceniają ich aktualność.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida