Muchołówka – roślina owadożerna

Film przedstawiający sposób odżywiania rośliny owadożernej – muchołówki.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida