Muzyka filmowa

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest wyjaśnienie pojęcia muzyki filmowej oraz przedstawienie związków muzyki z filmem. Wskazanie funkcji muzyki w filmie i jej związków z innymi dziedzinami sztuki. Odróżnianie przez uczniów funkcji muzyki ilustracyjnej od reprezentacyjnej, wywodzących się z filmu. Wskazanie przykładów piosenek i muzyki filmowej, będących samodzielnymi przebojami, a związanymi z karierą danego piosenkarza. Przedstawienie krótkiej historii muzyki filmowej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida