Muzyka instrumentalna baroku

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z nowymi formami muzyki instrumentalnej, takimi jak: sonata, koncert, suita. Omówienie tych form w ujęciu historycznym. Percepcja muzyczna wybranych utworów instrumentalnych epoki baroku.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida