Muzyka programowa

Karta pracy ucznia przeznaczona do realizacji tematu lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z pojęciem muzyki programowej oraz z kompozytorami tworzącymi w tym gatunku. Rozwijanie umiejętności wyrażania nastroju. Kształcenie percepcji i estetycznych przeżyć muzycznych. Wyróżnianie brzmienia i środków wykonawczych. Poznanie zasad kształtowania muzyki i modeli formalnych. Zapoznanie z treściami symboliczno-programowymi. Wskazanie funkcji muzyki programowej. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, jakie uczeń powinien przyswoić po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida