Muzyka rozrywkowa – jazz

Szkoła podstawowa
Muzyka
Udostępnij

Karta pracy ucznia służy do realizacji tematu "Muzyka rozrywkowa – jazz". Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z historią i pochodzeniem tego rodzaju muzyki. Wskazanie jej najważniejszych ośrodków, w których się rozwijała. Przedstawienie faz rozwoju jazzu oraz wskazanie najznakomitszych postaci sceny jazzowej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida