Na dworcu i w metrze

Zestaw kilkudziesięciu quizów interaktywnych, m.in.: "pojedynczy wybór", "przesuń i upuść" , "wykreślanka", "memory", "krzyżówka", "wpisz", "odgrywanie ról", dzięki którym uczniowie poznają i utrwalą słownictwo z zakresu "Na dworcu i w metrze", jak też poćwiczą prawidłową wymowę i pisownię oraz rozwiną umiejętność mówienia i rozumienia ze słuchu w języku angielskim. W oparciu o poznane słownictwo uczniowie opanują użycie pytań: "Where’s ...?", "What time is your train / flight?" oraz pasujących do nich odpowiedzi.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida