Na poczcie

Lekcja poświęcona jest tematyce usług pocztowych we Francji.