Nad jeziorem

Materiał składa się z sekcji: "1. Warunki życia w jeziorze", "2. Rośliny i zwierzęta jezior", "Podsumowanie", "Słownik", "Zadania". W materiale opisano warunki panujące w różnych strefach jeziora oraz podano przykłady organizmów tam żyjących.

Materiał zawiera 44 ilustracje przedstawiające m.in. gatunki roślin i zwierząt charakterystyczne dla różnych stref jeziora, 6 ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Zastosowano zadania wielokrotnego wyboru oraz zadania typu prawda - fałsz.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "plankton", "strefa denna", "strefa przybrzeżna", "strefa toni wodnej".

Aktualizacja tekstu: Monika Zaleska-Szczygieł
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.