Nad przepaścią

Uczniowie nazywają emocje osoby znajdującej się nad przepaścią. Czytają i interpretują wiersz Tadeusza Różewicza „Przepaść’, wskazują sytuacje z życia codziennego analogiczne do historii przedstawionej w wierszu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida