Nagrywanie filmu. Obsługa urządzeń multimedialnych

Scenariusz zajęć komputerowych uwzględniających korzystanie z kamery znajdującej się w różnych urządzeniach (również np. w telefonie komórkowym) oraz innych elementów przekazów multimedialnych. Film (samouczek dla nauczyciela) na temat zasad filmowania, m.in. stabilności kamery, światła, perspektywy itd. Film (samouczek dla nauczyciela) prezentujący zasady nagrywania dźwięku na komputer z wykorzystaniem programu Audacity.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida