Najmłodsi bohaterowie Powstania Warszawskiego - scenariusz lekcji

Celem scenariusza jest: 

- przedstawienie głównych form udziału dzieci i młodzieży w Powstaniu Warszawskim oraz okoliczności podejmowania przez nie walki;

- zastanowienie się nad dylematami moralnymi młodych ludzi związanymi z ich udziałem w konspiracji i  Powstaniu – czy młodzi powinni podejmować działania zagrażające ich życiu i zdrowiu;

- wskazanie wartości, postaw i cech charakteru sprzyjających bohaterskim zachowaniom.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida