Najmniejsza/największa wartość funkcji w przedziale domkniętym